Bobin Akım Dalga Formunu Kaydetmenin Önemi (harekete geçirici)

 

Bu uygulama notu, bir devre kesici çalışma koşulu tahmini için bir alternatif yöntemi açıklar. Açma veya kapama işlemleri sırasında çalıştırma bobini akım dalga biçimini sağlayarak ve analiz ederek, devre kesicinin çalışma durumu hakkında bir fikir edinilebilir. Standart IEC62271-100, çalıştırma bobini akım dalga biçiminin bir test sırasında kaydedilmesini ve test raporuna eklenmesini önerir. Çalıştırma bobini, bir elektromanyetik çalıştırıcı oluşturan hareketli bir demir pistonun etrafına sarılan bir iletkenden oluşur. Bir kontrol komutunun başlatılmasının ardından çalıştırma bobini enerjilenir. Bobin pistonunun hareketi, bobinden geçen akım ile karakterize edilebilir. Kesici çalışma durumu ile bobin akımı dalga biçimi arasındaki korelasyon, çalıştırma bobininin hazır bir invazif olmayan durum izleme sensörü olarak kullanılmasını önermektedir. Ortaya çıkan bobin akımı dalga formu, çalışma sırasında çeşitli kesici bileşenler ile ilişkili çalışma sırasının ve zamanlamaların kronolojik bir kaydını sağlar. Kesici çalıştırma bobini içinden akan akım, piston üzerine bir kuvvet uygulayan ve onu kesici mandal mekanizmasına doğru hareket ettiren bir elektromanyetik alan oluşturur. Aynı zamanda, demir pistonun hareketi bobinde bir EMF (Elektromotor Kuvvet) oluşturur. Şekil 1., hareketli demir pistonun açma bobin
akımı üzerindeki etkisini göstermektedir . CAT cihazı ve DVW in yazılımı kullanılarak kaydedilen grafiğin bir bölümünü sunar.

Şekil 1 – Yakınlaştırılmış kısım ile açma bobini akım dalga formu

 

Açma komutu başlatıldığında bobine enerji verilir (Şekil 1)  ve akım yükselir ve demir piston üzerine bir kuvvet uygulamak için bir manyetik alan oluşur. Piston üzerindeki kuvvet tutma kuvvetini aştığında, piston hareket etmeye başlar.  Demir pistonun hareketi bobinde bir EMF oluşturarak akımı etkili bir şekilde azaltır. Piston, bobin boyunca hareket etmeye devam ettikçe, açıcı bobinden geçen akım, piston mandal mekanizmasına çarpana kadar değişir. Bu sırada pistonun hızında ani bir azalma meydana gelir ve mevcut dalga formunda bir “zirve” ile sonuçlanır Piston ve mandalın birleşik kütlesi, onu dinlendiren bir tampona (nokta 4) çarpana kadar bobin akımında daha fazla azalmaya neden olacak şekilde azaltılmış bir hızda hareket etmeye devam eder. Piston hareketsiz haldeyken, akım doyma seviyesine yükselir. Bu arada, mandal çalıştırma mekanizmasının kilidini açarak ana kesici kontaklarını açmak için depolanan enerji. Tipik olarak, kısa bir gecikmeden sonra yardımcı kontaklar açılır, açma bobinini trafo merkezi DC akü beslemesinden veya başka bir beslemeden ayırır. Bobinin enerjisi kesildiğinde, akım bobin endüktansına göre hızla sıfıra düşer. Önceki analizi akılda tutarak ve kaydedilen bobin akım dalga biçimini referansıyla karşılaştırarak, bobin durumu (yani pistonun artan sürtünmesi, yanmış yalıtım, vb.), Kilit açma mandalı durumu (artan sürtünme) hakkında bilgi elde etmek mümkündür ve çalışma mekanizması durumu (yardımcı röle kontaklarının açılma süresine bağlı olarak görülebilen düşük çalışma mekanizması hızı). Bir çalıştırma bobini akım dalga biçimi, DV-Win yazılımı kullanılarak Devre Kesici Analizörü ve Zamanlayıcısı (CAT cihazları) ile kaydedilebilir. CAT cihazı, hem Açma hem de Kapatma bobin akımlarının grafiklerini kaydeder. Bir bobin akımı dalga formu grafik formda yazdırılabilir. CAT, kullanıcının devre kesici Açma ve Kapatma bobinini bu cihazdan çalıştırmasına izin veren bir bobin kontrol devresi içerir. Bir bobin akım dalga biçimini kaydetmek için, bobin kontrol kablolarını Şekil 2’de gösterildiği gibi bir devre kesicinin kontrol devresine bağlamak gerekir. Ayrıca, CAT cihazından açma ve kapama adımlarının başlatılması da etkinleştirilir.

 

Şekil 2 – Bobin kontrol kablolarının bir devre kesicinin kontrol devresine bağlanması

 

Bir PC’de bir bobin akım dalga biçimini kaydetmek ve görüntülemek için, bobin akım dalga biçiminin ayrıntılı bir analizini sağlayan DV-Win yazılımını kullanmak gerekir.