DV POWER CAT Cihazlarını Kullanarak Bobin Direnci Ölçme

Uluslararası IEC 62271-100 standardı, bobin devresi direnci ölçümü için bir prosedür tanımlar. Bobin devresi direnç değerleri 10 küsür  ile 100 küsür Ω arasında değişebilir. Belirtilen dirençten daha düşük bir dirençle karşılaşılırsa, hasarlı veya yanmış yalıtım nedeniyle bobin dönüşleri arasında bir kısa devre durumunu gösterebilir. Belirtilenden daha yüksek bobin devresi direnç değeri, aşırı ısınma nedeniyle temas korozyonunu, gevşek yardımcı kontakları veya bobin sargısının telinin hasar gördüğünü gösterebilir.

CAT (Devre Kesici Analizörü ve Zamanlayıcısı) cihazı, zamanlama işlemleri sırasında açma durumunu ölçebilir ve bobin dirençlerini kapatabilir. Her üç açma veya kapama bobininin dirençlerini aynı anda ölçebilir (bağımsız kutup kontrollü devre kesiciler için).

Ölçüm prosedürü, devre kesicinin çalışması sırasında bobin boyunca voltaj düşüşünün ve bobinden geçen akımın aynı anda ölçülmesine dayanır. Bobin voltaj düşüşü ve akım değerlerine göre, bobin direnci Ohm değerlerine göre hesaplanır.

(formül  R = U / I)  Bobin üzerinden sabit DC akımın oluşturulduğu zaman aralığında bobin voltaj düşüşü ve akım değerleri ölçülür (Şekil 1). Bobin endüktansında dki gerilim düşüşü sıfır veya ihmal edilebilir derecede düşük olduğundan, bu dönemde sadece bobin direncinde gerilim düşüşü mevcuttur.

Bobin Direnci Ölçümü İçin Kablo Bağlantısı 

Açma ve kapama bobin direnci ölçümlerini gerçekleştirmek için, CAT bobin kontrol çıkışları ve analog kanal girişleri bobinlere aynı anda bağlanmalıdır. Bobin kontrol kablosu bağlantısı Uygulama Notunda [1] ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Genel olarak, bir bobin direnci ancak hem analog kanal girişi hem de bobin kontrol çıkışı bobine uygun şekilde bağlıysa doğru şekilde ölçülebilir. Bobin kontrol kablosunun ve Açma bobininin 1 direncini ölçen Analog kanal kablosunun bağlantısının bir örneği, Şekil 2’de gösterilmektedir. Açma bobini 1’in direnç ölçümü için birbirine bağlanmanın gerekli olduğuna dikkat etmek önemlidir. “Açık 1” etiketli bobin kontrol kablosu ve “ACH 1” etiketli analog kanal kablosu. Ayrıca, kalan bobinlerin direnç ölçümü için (bağımsız kutup kontrollü CB olması durumunda), bobin kontrol kabloları ve analog kanal kabloları aşağıdaki şekilde birleştirilmelidir;

-Closing coil 1: Close 1 – ACH 2

– Opening coil 2: Open 2 – ACH 3

– Closing coil 2: Close 2 – ACH 4

– Opening coil 3: Open 3 – ACH 5

– Closing coil 3: Close 3 – ACH 6

 

 

Dört analog kanallı ve dört bobin kontrol kanallı CAT cihazı için, kablo çiftlerinin bağlantısı aşağıdaki gibidir:

– Opening coil 1: Open 1 – ACH 1

– Closing coil 1: Close 1 – ACH 2

– Opening coil 2: Open 2 – ACH 3

– Opening coil 3: Open 3 – ACH 4

DV-Win Yazılımında Bobin Direnci Ölçüm Yapılandırması

Bobin direnci ölçüm seçeneği yalnızca, CAT cihazını kontrol etmek ve çalıştırmak için DV-Win yazılımı kullanıldığında mevcuttur. Yazılımda bobin direnci ölçüm seçeneğini etkinleştirmek için, “Aux ve Analog kanallar” sekmesindeki “Bobin direnci ölçümü için analog kanalları kullan” onay kutusu etkinleştirilmelidir (Şekil 3).

Bazı analog kanal – bobin kontrol kanalı çiftleri, yazılım uygulamasıyla birleştirilerek bobin dirençlerinin hesaplanması için sanal kanalı oluşturur. Bunlar aşağıdaki çiftlerdir;

– Opening coil 1: Open 1 – Analog 1

– Closing coil 1: Close 1 – Analog 2

– Opening coil 2: Open 2 – Analog 3

– Closing coil 2: Close 2 – Analog 4

– Opening coil 3: Open 3 – Analog 5

– Closing coil 3: Close 3 – Analog 6.

Dört analog kanala ve dört bobin kontrol kanalına sahip CAT için, çiftler aşağıdaki gibidir

– Opening coil 1: Open 1 – Analog 1

– Closing coil 1: Close 1 – Analog 2

– Opening coil 2: Open 2 – Analog 3

– Opening coil 3: Open 3 – Analog 4

Bobin direnci ölçümünü hazırlamak için ilk adım, bobin aktivasyonu ve bobin akımı ölçümünün başlatılması için etkinleştirilecek Bobin kontrol kanallarının seçilmesidir (Şekil 4’teki menü). “Kontrol tipi” menüsünde “1 – Tek kutuplu” kontrol seçilirse, altı (veya dört) bobin kontrol kanalının tümü otomatik olarak etkinleştirilecektir. Bu durumda, “Bobin direnci ölçümü için analog kanalları kullanın” onay kutusu seçildiğinde, altı analog kanalın tümü bobin voltajı ölçümü için kullanılacaktır (300 V aralığı otomatik olarak ayarlanacaktır). “Kontrol tipi” menüsünde “2-Üç-kutuplu” seçilirse, bir çift Aç-Kapa bobin kontrol kanalı seçilmelidir. Dört bobin kontrol kanalına sahip CAT cihazlarında, bir Açık kanal seçilmelidir, ortak Kapatma bobini kanalı ise her zaman etkinleştirilir.

“Bobin direnci ölçümü için analog kanalları kullanın” seçeneği etkinleştirildiğinde, önceden seçilmiş bobin kontrol kanallarıyla, uygun analog kanallar bobin voltajı ölçümü için ayrılacak ve diğer amaçlar için devre dışı bırakılacaktır. Örneğin, Açma ve Kapama 1 bobin kontrol kanalları seçilirse, Şekil 4’te görülebileceği gibi, bobin voltajı ölçümü için Analog 1 ve Analog 2 analog kanalları kullanılır ve diğer amaçlar için devre dışı bırakılır. başka amaçlar ve ölçümler için kullanılabilir.

Not: Analog kanallar kullanılabilir ve bobin direnci için ayarlanabilir zamanlama işlemleri sırasında ölçüm sadece C (close/ kapalı) ve O (open/açık)

Bobin Direnci Ölçüm Sonuçları Şu Şekildedir;

Bir zamanlama testi gerçekleştirdikten ve sonuçları indirdikten sonra, grafik ve sayısal sonuçları içeren pencere Şekil 5’te gösterildiği gibi görünecektir. Ölçüm sırasında bobin direnci ölçümü seçeneği etkinleştirildiyse, “Bobin direnci” bölümü “Sayısal sonuçlar ”sekmesi (Şekil 5’te kırmızı çerçeveli).