Extech HDV-TX1L: Artikülasyon Probu ile Kablolu Ahize  (1m)

 

Teknik Doküman

Ürün açıklaması:

  • 1m yarı sert ayrılmaz prob (kamera başlığı)
  • 6mm çaplı kamera, 60 ° FOV, Uzun Alan Derinliği
  • Artikülasyon topuzu
  • Patch kablosuyla (HDV-PC) HDV600 VideoScope’a bağlanır

6mm çaplı kamera ve Uzun Alan Derinliği olan yarı sert prob (1m)

HDV-TX1L, Uzun Odak Aralığı ve bir metrelik prob ile Artikülasyon Probu ile Kablolu Bir Ahize’dir. HDV-TX1L, Extech’in HDV600 Video Scope teftiş kamerasına yama kablosu (HDV-PC) üzerinden bağlanır.