Minimum Açma Gerilimi (MTV) Testi

Bu uygulama notu, bir devre kesici üzerinde minimum açma voltajı (MTV) testini gerçekleştirmek için SAT (Bobin Analizörü) veya POB (Bobin Test Cihazı ve Güç Kaynağı) cihazlarının nasıl kullanılacağını sizlere anlatır. Devre kesicinin, açma kabiliyetine yerleştirilen en zorlu koşullar altında spesifikasyon dahilinde olmasını sağlamak için, devre kesici açma bobinleri, nominal akü geriliminin çok altında bir minimum açma gerilimiyle çalışacak şekilde belirlenmiştir. Standarda göre IEC 60694 kapama bobinleri, nominal besleme geriliminin (AC veya DC)% 85 ila% 110’u arasında doğru şekilde çalışacaktır. Ayrıca, açma bobinleri nominal besleme geriliminin% 70 DC (% 85 AC) ve% 110 (AC veya DC) arasında çalışacaktır. Minimum açma voltajı testi, IEC 56, ANSI C37.09 vb. Gibi bir dizi uluslararası ve ulusal standartta açıklanmıştır. MTV testini gerçekleştirmenin daha iyi bir yolu, SAT veya POB cihazlarımızı kullanmaktır. Bu cihazlar, devreye alma testi ve saha servisi sırasında kesici bobinlere ve yaylı motora voltaj sağlamak için geliştirilmiştir. SAT ve POB, filtrelenmiş DC veya AC voltajı üretir (50 Hz veya 60 Hz; gerçek RMS). Test sırasında istasyon pillerine veya dönüştürücülere olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Çıkış voltajı 10 V ila 300 V DC veya 10 V ila 250 V AC (50/60 Hz; gerçek RMS) arasında seçilebilir.

Kesicilerin bobinlerinin MTV testi iki şekilde yapılabilir:

  1. Manuel:

DC MAN (SAT) veya Volt DC (POB) menüsünde önceden seçilmiş bir DC voltajı START (SAT’da) veya TRIG (POB’da) düğmesine basılarak seçilen bobine getirilir. Bobin çalıştırılana kadar voltaj seviyesi manuel olarak yükseltilir.

  1. Otomatik:

DC AUT (SAT) veya MTV DC (POB) menüsünde enstrümanda minimum voltaj Ustart, maksimum voltaj Ustop ve adım voltajını ΔU seçin (yani Şekil 1’de gösterildiği gibi). BAŞLAT (TRIG) düğmesine basın. İstenilen bobine 100 ms süren önceden seçilmiş bir minimum DC voltajı uygulanır. Bobin çalıştırılmazsa 900 ms bekledikten sonra süresi, önceden seçilmiş bir adım için voltaj otomatik olarak yükseltilir (değer 1 V ila 19 V). Cihaz, bobin etkinleştirilene veya maksimum voltaj Ustop ulaşılana kadar bu adımları tekrarlar (Şekil 2.).

Not: Lütfen SAT (POB) ‘un, tam olarak Şekil 3’te gösterildiği gibi, bağlantıya yardımcı kontak “a” ve “b” yi dahil etmek için kontrol devresine bağlandığından emin olun. SAT kabloları doğrudan bobin terminallerine bağlanırsa sonuç SAT (POB), yardımcı kontağın açıldığı ve bobin akımının sıfıra düştüğü andaki minimum açma voltajını kaydettiği için elde edilmeyecektir. Test edilen bobin devresindeki yardımcı kontak kapalı konumda olmalıdır. Bu nedenle MTV testi, kesici kapalı konumdayken açma bobini üzerinde yapılırken, kapama bobini üzerinde MTV testi yapmak için devre kesicinin açık konumda olması gerekir. Ayrıca kapama bobini üzerinde MTV testinin yapılması, çalıştırma mekanizmasının şarj edilmesini gerektirir.

Bu testlerin testin üç olası sonucu olabilir:

-Bobin çalıştırılır ve minimum açma voltajı ve maksimum bobin akımı kaydedilir;

-Önceden seçilmiş maksimum test voltajına, ekranda “Aktivasyon yok” mesajı ile gösterilen ve sesli ve ışıklı alarmlarla bildirilen bobin çalıştırma olmadan ulaşılır. Bunun nedeni, bağlantısı kesilmiş bobin devresi (örneğin yardımcı kontak açık), yetersiz yüksek maksimum önceden seçilmiş test voltajı veya hasarlı bir bobin olabilir;

-Bobin, minimum açma voltajı ve maksimum bobin akımı kaydedilmeden çalıştırılır. Devre kesici çalışması gerçekleştirildikten sonra, SAT (POB) bobini “pompalamaya” devam edecektir. Bu sonuç, SAT’ın (POB) Şekil 3’te gösterildiği gibi uygun bir şekilde değil, doğrudan bobinlere bağlı olduğunu gösterir. Gerilim beslemesi kullanıcı tarafından manuel olarak durdurulmazsa (DURDUR düğmesine basarak), önceden seçilmiş maksimum test gerilimine ulaştıktan sonra “Aktivasyon yok” mesajı görünecektir. Bu durumda, olası bobin hasarını önlemek için, bobin çalıştırıldıktan sonra SAT (POB) voltaj beslemesinin durdurulması gerekir.