Yüksek Gerilim Devre Kesicilerinde Ana Kontakların Statik Direnci Nasıl Ölçülür?

Güvenlik Önlemleri

DV Power mikro ohmmetreler, kazaların önlenmesi ve çevrenin korunması için ulusal / yerel standartlardan gelen tüm mevcut güvenlik gereklilikleri / yönetmeliklerine uygun olarak kullanılmalıdır. Herhangi bir kurulum veya bakım işlemine devam etmeden önce uygulama ekipmanının enerjisinin kesildiğinden ve uygun şekilde topraklandığından kesinlikle emin olun. Yüksek gerilim devre kesicilerin statik direncini ölçerken, devre kesicinin her iki tarafını da topraklamanızı öneririz. Mikro ohmmetrenin voltaj algılama girişlerinde voltajların (yakındaki yüksek voltajlı elektrik alanları tarafından indüklenen) görünmesini önlemenin en güvenli yoludur. Açıklanacak olan iki olası topraklama yöntemi vardır.

1-) Tek Tarafı Topraklanmış Yüksek Gerilim Devre Kesici Statik Direnç Ölçümü

Bir devre kesicinin yalnızca bir tarafının topraklandığı durumlarda, mikro ohmmetrenin akım ve gerilim algılama kabloları bağlanmadan önce ana devre kesici kontaklarının kapatılması gerekir. Bu şekilde, devre kesicinin diğer tarafı da topraklanacaktır. Şekil 1.1. HV devre kesicinin bir tarafının topraklandığı durumu gösterir. Cihazın girişi topraklı tarafa bağlanır. Ölçüm başlatılmadan önce, HV devre kesicinin ana kontaklarını açmak ve ardından devre kesicinin her iki tarafındaki ayırıcı anahtarları açmak gerekir. Devre kesicinin sistemden tamamen ayrıldığından emin olmak için görsel kontrol gereklidir.

Ölçüm Prosedürü

 1. Devre kesicinin bir tarafını topraklayın
 2. Devre kesicinin ana kontaklarını kapatın
 3. Mikro ohmmetreyi topraklayın
 4. Şebeke gerilimi besleme kablosunu önce mikro ohmmetreye, ardından besleme kaynağına bağlayın
 5. Cihaz ile devre kesicinin topraklanmış tarafı arasına “-” akım kablosunu bağlayın
 6. Cihaz ile devre kesicinin diğer (topraklanmamış) tarafı arasına “+” akım kablosunu bağlayın
 7. Gerilim algılama kablolarını, önceden bağlanmış akım kablolarının içindeki devre kesiciye bağlayın
 8. Mikro ohmmetreyi açın

Bağlantı Kesme Prosedürü

 1. Mikro ohmmetreyi kapatın
 2. “+” Voltaj algılama kablolarını devre kesiciden ayırın
 3. “-” akım kablosunu devre kesicinin topraklanmamış tarafından ayırın
 4. Akım kablosunu devre kesicinin diğer (topraklanmış) tarafından ayırın
 5. Cihazdan tüm akım ve voltaj algılama kablolarını ayırın
 6. Şebeke gerilimi besleme kablosunu önce besleme kaynağından, ardından cihazdan ayırın
 7. Toprak (PE) kablosunu cihazdan ayırın
 8. Devre kesicinin ana kontaklarını açın

Bu prosedür takip edilmezse, operatörler ve cihaz tehlikeye girecektir.

NOT: Devre kesici hazırlıklar sırasında ve ölçümün kendisi sırasında kapatılmalıdır. Devre kesici AÇIK durumdaysa, operatörler ve cihaz tehlikeye girer. Bu durumda, devre kesicinin topraklanmış tarafı sıfır potansiyelde olurken, diğer tarafında indüklenen gerilim değerine varan potansiyele sahip olacaktır. Bu, cihazın voltaj algılama girişleri arasında bir potansiyel farkına neden olacaktır. Bu fark çok büyük olabilir (indüklenen voltaj değerine bağlı olarak) ve operatörü ve cihazı tehlikeye atabilir.

2-) Her İki Tarafı Topraklanmış Yüksek Gerilim Devre Kesici Statik Direnç Ölçümü

HV devre kesici kontak direnci ölçümü sırasında, indüklenen voltajlardan koruma sağlamanın etkili bir yolu, test edilen devre kesiciyi her iki tarafta da topraklamaktır. Bu, operatörlerin güvenliğini sağlayacak ve cihazı da koruyacaktır. Cihazın her iki tarafı topraklanmış olarak yüksek voltajlı devre kesiciye bağlamak için şema Görsel 2 de gösterilmiştir. Ölçüme başlamadan önce, HV devre kesicinin ana kontaklarının açılması ve ardından devre kesicinin her iki tarafındaki ayırıcıların açılması gerekir. Devre kesicinin sistemden tamamen ayrıldığından emin olmak için görsel kontrol gereklidir. Her iki topraklama kablosunun aynı noktada topraklanması önerilir. Bu, topraklama direnci değişikliklerinin etkisini ortadan kaldırdığı için statik direnç ölçüm doğruluğunu artıracaktır.

Ölçüm Prosedürü

 1. Devre kesicinin her iki tarafını da topraklayın
 2. Devre kesicinin ana kontaklarını kapatın
 3. Mikro ohmmetreyi topraklayın
 4. Şebeke gerilimi besleme kablosunu önce mikro ohmmetreye, ardından besleme kaynağına bağlayın
 5. Akım kablolarını devre kesiciye bağlayın
 6. Gerilim algılama kablolarını, önceden bağlanmış akım kablolarının içindeki devre kesiciye bağlayın
 7. Akım penslerini devre kesici topraklama kablolarından birine bağlayın (hangisi olduğu önemli değildir)
 8. Mikro ohmmetreyi açın

Bağlantı Kesme Prosedürü

 1. Mikro ohmmetreyi kapatın
 2. Akım pensini devre kesici topraklama kablosundan ayırın
 3. Voltaj algılama kablolarını devre kesiciden ayırın
 4. Akım kablolarını devre kesiciden ayırın
 5. Cihazdan tüm akım ve voltaj algılama kablolarını ayırın
 6. Şebeke gerilimi besleme kablosunu önce besleme kaynağından, ardından cihazdan ayırın.
 7. Toprak (PE) kablosunu cihazdan ayırın
 8. Devre kesicinin ana kontaklarını açın

Bu prosedür takip edilmezse, operatörler ve cihaz tehlikeye girecektir.