Ayırıcıların Motor Sürücülerinin Test Edilmesi

 

Ayırıcılar ve topraklama anahtarları, belirli trafo merkezinin enerjili bir kısmının bağlantısını, kesmesini ve enerjisinin kesilmesini ve servis edilmesi veya değiştirilmesi gereken belirli öğelere güvenli erişim sağlamak için kullanılır. Bağlantı kesme motor sürücüsünü teşhis ederken temel amaç, aşağıdaki parametreleri izlemek ve değerlendirmektir:

  • Akım ve gerilim,
  • Güç tüketimi,
  • Motor sürücüsünün çalışma süresi

DIS-H (ayırıcı analizörü), daha önce bahsedilen tüm parametreleri ölçebilir ve belirli bir tetikleyiciye göre kaydı başlatabilir. Tetik eşik değeri, voltaj veya akım gibi seçilen tetik kaynağına göre ayarlanabilir. Ayrıca, ayrılan motor sürücüsünün yerinde hızlı analizini ve motor sürücüsünün durumunu ve meydana gelebilecek olası arızaları değerlendirme olanağını sağlar. Motor test prosedürünü gerçekleştirmek için DC akım kelepçeleri ve DC voltaj algılama kabloları aşağıdaki Şekil 1’de gösterildiği gibi bağlanmalıdır. Gerilim algılama kabloları, trafo merkezi aküsüne veya harici bir güç kaynağına bağlanır.

Şekil 1 – DIS-H’yi bir motora bağlama

 

Ayırıcı motor sürücüsünün durumunu belirlemek ve servis veya bakıma ihtiyaç duyulduğunda gerçek yaşam koşullarında ayırıcının nasıl çalışacağına dair bize gerekli bilgileri sağlamak için ara sıra motor durumunu değerlendirmek önemlidir. Motordan geçen DC akım, motor akım dalga formunun kayıtlarını sağlayan bir DC akım pensi ile ölçülür, DC gerilimi ise algılama kabloları kullanılarak elde edilir ve kesilen motor sürücüsü DC gerilim beslemesinin doğru ölçümünü sağlar.Testin başlatılmasıyla, ayırıcı analizörü, önceden tanımlanmış test ayarlarına bağlı olarak ölçümü başlatmak için harici bir sinyal bekleyecektir. Motor kapanma veya açma işlemine başladığında, ayırıcı motor akımı akmaya başlayacak ve bu anında zamanlama ölçümünü tetikleyecektir. Elde edilen sonuçlar, sezgisel dokunmatik ekran kullanılarak grafik veya sayısal olarak veya test sonuçları DV-Win yazılımı aracılığıyla açılarak gözlemlenebilir. Grafik test sonuçlarının temsili aşağıdaki Şekil 2 ve Şekil 3’te görülebilir.

Şekil 2 – DIS-H ekranındaki test sonuçları

 

 

Şekil 3 – DV-Win yazılımındaki test sonuçları

 

Motorla çalışan ayırıcılarda arızaların meydana gelmesi, elle çalıştırılanlara göre çok daha olasıdır. Ayrıca, ayırıcının motor çalıştırma sürücüsünün durumu, elde edilen akım dalga biçimine göre değerlendirilebilir. Akım dalga biçimi, ayırıcının mekanizmasında herhangi bir kusur olup olmadığını gösterebilir ve bu sorunlar, rulmanların kurumuş yağlanması, dönme momentinin aşılması ve olası paslanma ve korozyondan farklı olabilir. Dalga formu dört ana noktayı gözlemleyerek araştırılabilir, bu noktalar aşağıda gösterilen Şekil 4’te gözlemlenebilir.

Şekil 4 – Motor akımı dalga formu

 

Yukarıda gösterilen Şekil 4’teki etiketli noktalar, sürücünün durumunu değerlendirmek için kullanılır ve aşağıdaki gibidir:

  1. Başlangıç ​​(Demeraj) akımı,
  2. Maksimum çalışma akımı,
  3. Sıra bittiğinde geçerli olan,
  4. Şarj süresi

Elde edilen test sonuçlarının karşılaştırılması açısından, DIS-H cihazı bu işlevi grafiksel veya sayısal karşılaştırma ile gerçekleştirebilir. Grafiksel karşılaştırma söz konusu olduğunda, cihaz 4 test sonucunu üst üste koyabilirken, sayısal formda 2 sonuca kadar üst üste bindirebilir.