Ayırıcı Analizör – Motor Sürücü Testi 

Ayırıcılar ve topraklama anahtarları, belirli bir trafo merkezinin enerjili bir kısmının bağlantısının kesilmesini ve enerjisinin anlık olarak kesilmesini sağlamak için kullanılır. Ayrıca enerjinin servis edilmesi durumunda  güvenli erişim sağlamak için de kullanılır. Bağlantı kesme motor sürücüsünü teşhis ederken temel amaç, aşağıdaki parametreleri izlemek ve değerlendirmektir:

– Akım ve gerilim,

– Güç tüketimi,

-Motor sürücüsünün çalışma süresi

DIS-H (Bağlantı Ayırıcı Analizörü) Cihazı, daha önce belirtilen tüm parametreleri ölçebilir ve belirli bir tetikleyiciye göre kaydı başlatabilir. Tetik eşik değeri seçilen voltaj ve akıma göre ayarlanabilir. Motor test prosedürünü gerçekleştirmek için DC Akım Pensleri ve DC Voltaj algılama kabloları aşağıdaki Şekil 1’de gösterildiği gibi bağlanmalıdır. Gerilim algılama kabloları, trafo merkezi bataryasına veya harici bir güç kaynağına bağlanır.

Ayırıcı motor sürücüsünün durumunu belirlemek ve ayırıcının nasıl olacağı konusunda bize gerekli bilgileri sağlamak için ara sıra motor durumunu değerlendirmek önemlidir. Bir servis veya bakıma ihtiyaç duyulduğunda gerçek yaşam koşul ve durumlarında çalışmalıdır.  Motordan geçen DC akım, motor akım dalga formunun kayıtlarını sağlayan bir DC Akım Pensi ile ölçülürken, DC Voltajı algılama kabloları kullanılarak elde edilir ve kesilen motor sürücüsü DC Voltaj beslemesinin doğru ölçümünü sağlar. Bağlantı ayırıcı analizörü testi başlatmadan önce, önceden tanımlanmış test ayarlarına bağlı olarak ölçümü başlatmak için harici bir sinyal bekleyecektir. Motor kapanma veya açma işlemine başladığında, ayırıcı motor akımı akmaya başlayacak ve bu anında zamanlama ölçümünü tetikleyecektir. Elde edilen sonuçlar, grafik veya sayısal olarak gözlemlenebilir. Test sonuçlarını kullanışlı dokunmatik ekrandan veya DV-Win yazılımı aracılığıyla inceleyebilirsiniz. Grafik test sonuçlarının temsili aşağıdaki Şekil 2. ve Şekil 3’te görülebilir.

 

Motorla çalışan ayırıcılarda arızaların meydana gelmesi, elle çalıştırılanlara göre çok daha fazladır. Ayrıca, ayırıcının motor çalıştırma sürücüsünün durumu elde edilen akım dalga biçimine göre değerlendirilebilir.  Akım dalga biçimi, ayırıcının mekanizmasında herhangi bir kusur olup olmadığını gösterebilir ve bu sorunlar, kurumuş rulmanların , dönme momentinin aşılması ve olası paslanma ve korozyondan farklı olabilir. Dalga formu dört ana noktayı gözlemleyerek araştırılabilir. Bu noktalar aşağıda ki  Şekil 4’te gösterilmiştir.

 

Şekil 4’te gösterilen etiketli noktalar, sürücünün durumunu değerlendirmek için kullanılır ve aşağıdaki gibidir:

1- Başlatma (Demeraj) akımı,

2- Akım tamamlandığında geçerli olan,

3- Maksimum çalışma akımı,

4- Şarj süresi

Elde edilen test sonuçlarının karşılaştırılması açısından, DIS-H Cihazı bu işlevi grafiksel veya sayısal karşılaştırma ile çalıştırabilir. Grafiksel karşılaştırma söz konusu olduğunda, cihaz 4 test sonucunu üst üste bindirebilirken, sayısal formda 2 sonuca kadar üst üste bindirebilir.