Bobin

Bu makalemiz, bir devre kesicinin çalışma koşulları ile ilgili bilgiler barındırmaktadır. Açma veya kapama işlemi sırasında çalıştırma bobini akım dalgası formunu sağlayarak ve analiz ederek, CB (Circuit Breaker ) ‘nin çalışma durumu hakkında bir fikir edinilebilir. Standart IEC62271-100, çalıştırma bobini akım dalga biçiminin bir test sırasında kaydedilmesini ve test raporuna eklenmesini önerir. Çalıştırma bobini, bir elektromanyetik çalıştırıcı oluşturan hareketli bir demir pistonun etrafına sarılan bir iletkenden oluşur. Bir kontrol komutunun başlatılmasının ardından çalıştırma bobini enerjilenir. Bobin pistonunun hareketi, bobinden geçen akım ile karakterize edilebilir. Kesici çalışma durumu ile bobin akımı dalga formu arasındaki korelasyon, çalıştırma bobininin hazır bir invazif olmayan durum izleme olarak kullanılmasını önermektedir. Ortaya çıkan bobin akımı dalga formu, bir operasyon sırasında çeşitli kesici bileşenler ile ilişkili çalışma sırası ve zamanlamaların kronolojik bir kaydını sağlar. Kesici çalıştırma bobininden geçen akım, bir elektromanyetik alan üretir.Piston üzerine bir kuvvet uygulayarak onu kırıcı mandal mekanizmasına doğru hareket ettirir. Aynı zamanda, demir pistonun hareketi bobinde bir EMF (Elektromotor Kuvvet) oluşturur. Şekil 1, hareketli demir pistonun açma (açma) bobini üzerindeki etkisini akım göstermektedir. CAT cihazı ve DVWin yazılımı kullanılarak kaydedilen grafiğin bir bölümünü sunar. Açma (açma) komutu verildiğinde bobine enerji verilir (Şekil 1, nokta 1) ve akım yükselir ve demir piston üzerine bir kuvvet uygulamak için bir manyetik alan oluşturur. Piston üzerindeki kuvvet tutma kuvvetini aştığında, piston hareket etmeye başlar (nokta 2). Demir pistonun hareketi bobinde bir EMF oluşturarak akımı etkili bir şekilde azaltır. Piston, bobin boyunca hareket etmeye devam ettikçe, açıcı bobinden geçen akım (Şekil 1, 2 ile 3 arasındaki noktalar arasındaki segment), piston mandala çarpana kadar mekanizma değişir. Bu sırada pistonun hızında ani bir azalma meydana gelir ve mevcut dalga formunda bir “zirve” ile sonuçlanır (nokta 3). Piston ve mandalın birleşik kütlesi, bobin akımında daha fazla azalmaya neden olacak şekilde azaltılmış bir hızda hareket etmeye devam eder. (3’ten 4’e kadar olan noktalar arasındaki bölüm), onu bir durma noktasına getiren bir tampona ulaşana kadar (nokta 4). Piston hareketsiz haldeyken akım doyma seviyesine yükselir (bobin direnciyle orantılı DC akımı, nokta 5). Bu arada, mandal çalıştırma mekanizmasının kilidini açar, ana kesici kontaklarını açmak için depolanan enerji. Tipik olarak, kısa bir gecikmeden sonra yardımcı kontaklar açılır, açma bobinini trafo merkezi DC akü beslemesinden veya başka bir beslemeden ayırır (nokta 6). Bobinin enerjisi kesilirken akım hızla düşer. (nokta 7)

Önceki analizi akılda tutarak ve kaydedilen bobin akım dalga biçimini referansıyla karşılaştırarak, bobin durumu (yani, pistonun artan sürtünmesi, yanmış yalıtım vb.), Kilit açma mandalı durumu (artmış) hakkında bilgi elde etmek mümkündür. Sürtünme ve çalışma mekanizması durumu (yardımcı röle kontaklarının açılma süresine bağlı olarak görülebilen düşük çalışma mekanizması hızı). Bir çalıştırma bobini akım dalga biçimi, DV-Win yazılımı kullanılarak Devre Kesici Analizörü ve Zamanlayıcısı (CAT cihazları) ile kaydedilebilir. CAT cihazı her ikisinin grafiğini kaydeder. Açma (Açma) ve Kapatma bobin akımları. Bir bobin akımı dalga formu grafik formda yazdırılabilir. CAT, kullanıcının devre kesici Açma ve Kapatma bobinini bu cihazdan çalıştırmasına olanak veren bobin kontrol devresini içerir. Bir bobin akım dalga biçimini kaydetmek için Şekil 2’de gösterildiği gibi bobin kontrol kablolarını bir devre kesicinin kontrol devresine bağlamak için gereklidir. Ayrıca CAT cihazından açma ve kapama adımlarının başlatılması da sağlanır.